NexaLotte Långsvarig Malskyddshängare

Vid akuta angrepp och som förebyggande

Innehåll: 2 st.

Leverans till Sverige är inte möjligt.

Egenskaper och fördelar

 • Enkel användning
 • 3 månaders verkan
 • Pålitlig och effektiv

Artikelnr.: SC-3810, Innehåll: 2 st., EAN: 4062700838105

Beskrivning

Nexa Lotte malskyddshängare skyddar på ett tillförlitligt sätt dina textilier från malar och utstrålar en behagligt subtil doft. Den aktiva ingrediensen den innehåller har inte bara en förebyggande effekt, utan dödar även malar vid akuta angrepp. Malskyddshängarna kan användas i garderober, byråer, lådor, byråer och alla rum. Det robusta höljet på den malavvisande hängaren förhindrar direktkontakt på huden med den aktiva ingrediensen. Effekttiden är cirka tre månader.

Användning:
Ta bort den genomskinliga skyddsfolien för att aktivera effekten. Öppna inte plasthöljet. Placera den malavvisande hängaren så att förångningsytan inte täcks. Du kan använda det praktiska skjutreglaget på hängaren för att ställa in bytesdatumet så att du aldrig glömmer att byta ut den malavvisande hängaren i tid. Se till att hålla skåpsdörrar och lådor stängda under användning.

Använd en eller två malskyddshängare för vanliga garderober (H 200 x B 100 x D 60 cm). Om skåpen är tätt fyllda är det bäst att använda två till fyra stycken. En hängare är tillräcklig för lådor och byråer.

Ingredienser:
Transflutrin, pralletrin

Varumärken: NexaLotte
Varningsmeddelande: Använd biocidprodukter med försiktighet. Läs alltid etiketten och produktinformationen före användning.
Säkerhets- och varningsanvisningar

Signalord: Varning

Säkerhetsanvisningar:

 • P102 - Förvaras oåtkomligt för barn.
 • P103 - Läs etiketten före använding.
 • P273 - Undvik utsläpp till miljön.
 • P391 - Samla upp spill.
 • P501 - Innehållet/behållaren lämnas enligt lokala/nationella förordningar.

Varningsanvisningar:

 • H400 - Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
 • H410 - Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
 • Använd biocider med försiktighet. Läs alltid ettiketten och produktinformationen före använding.

Erfarenheter från våra kunder

svenska recensioner skriven för NexaLotte Långsvarig Malskyddshängare

Liknande produkter:

 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder

Kunder har även köpt:

 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder