NexaLotte Långsvarig Malskyddshängare, 2 st.

Vid akuta angrepp och som förebyggande

63 kr 71 kr -11%

(32 kr / st., inkl. 25% moms. - plus fraktkostnader)

Innehåll: 2 st.

Leverans fredag, 28. juni

I lager från 25. juni

Varför tar det längre tid?

Varför tar det längre tid? Den här produkten finns för närvarande inte i lager, men kommer snart. Du kan beställa direkt - varan skickas till dig så snart den finns i lager. Stäng meddelandet

Fri frakt till Sverige från 890 kr.
Mer information om frakt och leverans

Egenskaper och fördelar

 • Enkel användning
 • 3 månaders verkan
 • Pålitlig och effektiv

Artikelnr.: SC-38101, Innehåll: 2 st., EAN: 4062700438107

Beskrivning

Nexa Lotte malskyddshängare skyddar på ett tillförlitligt sätt dina textilier från malar och utstrålar en behagligt subtil doft. Den aktiva ingrediensen den innehåller har inte bara en förebyggande effekt, utan dödar även malar vid akuta angrepp. Malskyddshängarna kan användas i garderober, byråer, lådor, byråer och alla rum. Det robusta höljet på den malavvisande hängaren förhindrar direktkontakt på huden med den aktiva ingrediensen. Effekttiden är cirka tre månader.

Användning:
Ta bort den genomskinliga skyddsfolien för att aktivera effekten. Öppna inte plasthöljet. Placera den malavvisande hängaren så att förångningsytan inte täcks. Du kan använda det praktiska skjutreglaget på hängaren för att ställa in bytesdatumet så att du aldrig glömmer att byta ut den malavvisande hängaren i tid. Se till att hålla skåpsdörrar och lådor stängda under användning.

Använd en eller två malskyddshängare för vanliga garderober (H 200 x B 100 x D 60 cm). Om skåpen är tätt fyllda är det bäst att använda två till fyra stycken. En hängare är tillräcklig för lådor och byråer.

Ingredienser:
Transflutrin, pralletrin

Varumärken: NexaLotte
Varningsmeddelande: Använd biocidprodukter med försiktighet. Läs alltid etiketten och produktinformationen före användning.
Säkerhets- och varningsanvisningar

Signalord: Varning

Enthält Lavandin Oil

Säkerhetsanvisningar:

 • P101 - Ha förpackningen och ettiketen till hands om du måste söka läkarvård.
 • P102 - Förvaras oåtkomligt för barn.
 • P103 - Läs etiketten före använding.
 • P261 - Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
 • P264 Tvätta grundligt med mycket vatten efter användning.
 • P270 - Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten.
 • P302+P352 - VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten.
 • P305+P351+P338 - VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser omdet går lätt. Forsätt att skölja.
 • P314 - Sök läkarhjälp vid obehag.
 • P501 - Innehållet/behållaren lämnas enligt lokala/nationella förordningar.

Varningsanvisningar:

 • H317 - Kan orsaka allergisk hudreaktion.
 • H319 - Orsakar allvarlig ögonirritation.

Signalord: Varning

Säkerhetsanvisningar:

 • P101 - Ha förpackningen och ettiketen till hands om du måste söka läkarvård.
 • P102 - Förvaras oåtkomligt för barn.
 • P103 - Läs etiketten före använding.
 • P261 - Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
 • P264 Tvätta grundligt med mycket vatten efter användning.
 • P270 - Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten.
 • P302+P352 - VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten.
 • P305+P351+P338 - VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser omdet går lätt. Forsätt att skölja.
 • P314 - Sök läkarhjälp vid obehag.
 • P501 - Innehållet/behållaren lämnas enligt lokala/nationella förordningar.

Varningsanvisningar:

 • H319 - Orsakar allvarlig ögonirritation.
 • H317 - Kan orsaka allergisk hudreaktion.
 • Använd biocider med försiktighet. Läs alltid ettiketten och produktinformationen före använding.

Erfarenheter från våra kunder

svenska recensioner skriven för NexaLotte Långsvarig Malskyddshängare

Liknande produkter:

 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder

Kunder har även köpt:

 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder